ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ការិយាល័យកណ្តាល

ភ្នំពេញ

អាគារ ESUN (អាគារ#441), មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងព្រលឹត ខណ្ឌ7មករា រាជធានីភ្នំពេញ។

ទូរស័ព្ទ:+៨៥៥ (០) ២៣ ៩៩៨ ៣១៣
 +៨៥៥ (០) ២៣ ៩១១ ៣១៣
ទូរសារ:+៨៥៥ (០) ២៣ ៩៩៨ ៨១៣
 +៨៥៥ (០) ២៣ ៩៩៨ ៧១៣
អ៊ីមែល: អាសយដ្ឋាន​​​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ឲ្យ​រួច​ផុត​ពី​សារ​យន្ត​ឥត​បាន​ការ spambots។ អ្នក​ត្រូវ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
គេហទំព័រ:HTTP://WWW.UCB.COM.KH
SWIFT: UCBPKHPP

ផ្នែក​ប័ណ្ណ​ធនាគារ

ភ្នំពេញ

ជាន់ទី៤ ធនាគារ UCB អគារលេខ៦១ ផ្លូវ១៣០ សង្កាត់ផ្សារចាស់ ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ កម្ពុជា (មើលផែនទី)

ទូរស័ព្ទ:+៨៥៥ (០) ២៣ ២១៤ ១៥៩
 +៨៥៥ (០) ២៣ ២១២ ៣៥៧
 +៨៥៥ (០) ២៣ ២១៤ ២៧១
 +៨៥៥ (០) ២៣ ៩៨៦ ១២៣
ទូរសារ:+៨៥៥ (០) ២៣ ២១៤ ១៦០
អ៊ីមែល: អាសយដ្ឋាន​​​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ឲ្យ​រួច​ផុត​ពី​សារ​យន្ត​ឥត​បាន​ការ spambots។ អ្នក​ត្រូវ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

សាខា

ព្រះសីហនុ

អាគារ ២៤០, ផ្លូវឯករាជ្យ, សង្កាត់០២ , ក្រុងព្រះសីហនុ, ខេត្តព្រះសីហនុ, កម្ពុជា
(មើលផែនទី)

ទូរស័ព្ទ:+៨៥៥ (០) ៣៤ ៩៣៣ ៨៣៣
 +៨៥៥ (០) ៣៤ ៩៣៣ ៨៣៦
ទូរសារ:+៨៥៥ (០) ៣៤ ៩៣៣ ៦៦៨
អ៊ីមែល: អាសយដ្ឋាន​​​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ឲ្យ​រួច​ផុត​ពី​សារ​យន្ត​ឥត​បាន​ការ spambots។ អ្នក​ត្រូវ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

​បាត់ដំបង

អគារលេខ១០០Eo ក្រុម៩ ភូមិព្រែកមហាទេព សង្កាត់ ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង កម្ពុជា (មើលផែនទី)

ទូរស័ព្ទ:+៨៥៥ (០) ៥៣ ៩៥២ ៥៥២
 +៨៥៥ (០) ៥៣ ៩៥២ ៥២៥
ទូរសារ:+៨៥៥ (០) ៥៣ ៩៥២ ៨៥២
អ៊ីមែល: អាសយដ្ឋាន​​​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ឲ្យ​រួច​ផុត​ពី​សារ​យន្ត​ឥត​បាន​ការ spambots។ អ្នក​ត្រូវ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

 

សៀមរាប

កាច់ជ្រុងផ្លូវទេពវង្ស និង ផ្លូវអ៊ំឆាយ ភូមិមណ្ឌល១ សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប កម្ពុជា (មើលផែនទី)

ទូរស័ព្ទ:+៨៥៥ (០) ៦៣ ៩៦៣ ៧០៣
 +៨៥៥ (០) ៦៣ ៩៦៣ ៧០៤
ទូរសារ:+៨៥៥ (០) ៦៣ ៩៦៥ ១៧៨
អ៊ីមែល: អាសយដ្ឋាន​​​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ឲ្យ​រួច​ផុត​ពី​សារ​យន្ត​ឥត​បាន​ការ spambots។ អ្នក​ត្រូវ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

ផ្សារដើមគរ

អគារ៥៩អាបេ មហាវិថីព្រះមុនីរ៉េត សង្កាត់ផ្សារដើមគរ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ.
(មើលផែនទី)

ទូរស័ព្ទ:+៨៥៥ (០) ២៣ ៩៩៧ ៣១៣
ទូរសារ:+៨៥៥ (០) ២៣ ៩៩៥ ៣១៣
អ៊ីមែល: អាសយដ្ឋាន​​​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ឲ្យ​រួច​ផុត​ពី​សារ​យន្ត​ឥត​បាន​ការ spambots។ អ្នក​ត្រូវ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

 

វិហារសួគ៌

សាខាស្រុកខ្សាច់កណ្តាល​​ - ឃំុវិហារសួគ៌, ​ខេត្តកណ្តាល, ប្រទេសកម្ពុជា (មើលផែនទី)

ទូរស័ព្ទ:+៨៥៥ (០) ២៣ ៩៩២ ៣១៣
ទូរសារ:+៨៥៥ (០) ២៣ ៩៨៦ ១២៦
  +៨៥៥ (០) ៩៨៦ ១២៦
  +៨៥៥ (០) ៩៨៦ ១៣៩
អ៊ីមែល: អាសយដ្ឋាន​​​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ឲ្យ​រួច​ផុត​ពី​សារ​យន្ត​ឥត​បាន​ការ spambots។ អ្នក​ត្រូវ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

ក្បាលថ្នល់

អគារ ៥១៨ABC, មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស, ភូមិ ១២, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់,ខណ្ឌចំការមន, ភ្នំពេញ (មើលផែនទី)

ទូរស័ព្ទ:+៨៥៥ (០) ២៣ ៩៨១ ៣១៣
ទូរសារ:+៨៥៥ (០) ២៣ ៩៨៨ ៨៥៣
អ៊ីមែល: អាសយដ្ឋាន​​​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ឲ្យ​រួច​ផុត​ពី​សារ​យន្ត​ឥត​បាន​ការ spambots។ អ្នក​ត្រូវ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

 

អ៊ីនធឺខនធីណង់តាល់

អគារ ២៧២-២៧៦, មហាវីថី ម៉ៅសេទុង, សង្កាត់ ទំនប់ទឺក,ខណ្ឌចំការមន, ភ្នំពេញ (មើលផែនទី)

ទូរស័ព្ទ:+៨៥៥(០) ២៣ ៩៧១ ៣១៣
ទូរសារ:+៨៥៥(០) ២៣ ៩៨៧ ៤៥៨
អ៊ីមែល: អាសយដ្ឋាន​​​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ឲ្យ​រួច​ផុត​ពី​សារ​យន្ត​ឥត​បាន​ការ spambots។ អ្នក​ត្រូវ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

ទួលគោក

អគារ ១១៥, ផ្លូវ ២៨៩, ភូមិ ១៤, សង្កាត់បឹងកក់២, ខណ្ឌទួលគោក, ភ្នំពេញ (see map)

ទូរស័ព្ទ:+៨៥៥(០) ២៣ ៩៦១ ៣១៣
ទូរសារ:+៨៥៥(០) ២៣ ៩៨២ ៤៣៦
អ៊ីមែល: អាសយដ្ឋាន​​​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ឲ្យ​រួច​ផុត​ពី​សារ​យន្ត​ឥត​បាន​ការ spambots។ អ្នក​ត្រូវ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

 

ទឹកល្អក់

អគារ ៣៤២E០-៣​ នឹង៣៤២ F០-៣, ផ្លូវ ១៨២, ភូមិ ១០, សង្កាត់ទឺកល្អក់ ៣, ខណ្ឌទួលគោក, ភ្នំពេញ (មើលផែនទី)

ទូរស័ព្ទ:+៨៥៥ (០) ២៣ ៩៩១ ៣១៣
 +៨៥៥ (០) ២៣ ៩៦៦ ៩៨០
 +៨៥៥ (០) ២៣ ៩៦៦ ៩៨១
 +៨៥៥ (០) ២៣ ៩៦៦ ៩៨២
 +៨៥៥ (០) ២៣ ៩៦៦ ៩៨៣
ទូរសារ:+៨៥៥ (០) ២៣ ៩៦៦ ៩៨៥
អ៊ីមែល: អាសយដ្ឋាន​​​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ឲ្យ​រួច​ផុត​ពី​សារ​យន្ត​ឥត​បាន​ការ spambots។ អ្នក​ត្រូវ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

ទឺកថ្លា

អគារ A១២៣ នឹងA១២៥, មហាវីថីសហពន្ឋរស្ស៊ី, ភូមិទឺកថ្លា, សង្កាត់ទឹកថ្លា, ខណ្ឌសែនសុខ, ភ្នំពេញ (មើលផែនទី)

ទូរស័ព្ទ:+៨៥៥ (០) ២៣ ៩៦៦ ៩៦០
 +៨៥៥ (០) ២៣ ៩៦៦ ៩៦០
 +៨៥៥ (០) ២៣ ៩៦៦ ៩៦១
 +៨៥៥ (០) ២៣ ៩៦៦ ៩៦២
 +៨៥៥ (០) ២៣ ៩៦៦ ៩៦៣
ទូរសារ:+៨៥៥ (០) ២៣ ៩៦៦ ៩៦៥
អ៊ីមែល: អាសយដ្ឋាន​​​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ឲ្យ​រួច​ផុត​ពី​សារ​យន្ត​ឥត​បាន​ការ spambots។ អ្នក​ត្រូវ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

 

ស្តាតចាស់

អាគារ B41 នឹងB43, ផ្លូវ៧០, សង្កាត់ផ្សារថ្មី០៣, ខណ្ឌដូនពេញ,​ ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ:+៨៥៥ (០) ២៣ ៩៣១ ៣១៣
 +៨៥៥ (០) ២៣ ៩៦៦ ៩៤០
 +៨៥៥ (០) ២៣ ៩៦៦ ៩៤១
ទូរសារ: ០២៣ ៩៦៦ ៩៤៣
អ៊ីមែល: អាសយដ្ឋាន​​​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ឲ្យ​រួច​ផុត​ពី​សារ​យន្ត​ឥត​បាន​ការ spambots។ អ្នក​ត្រូវ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

ស្ទឺងមានជ័យ

#១៦B នឺង ១៧B, ផ្លូវ មុន្នីរ៉េត, ភូមិទ្រាបី, សង្កាត់ ស្ទឺងមានជ័យ, ខ័ណ្ឌមានជ័យ, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ:+៨៥៥ (០) ២៣ ៩២ ១៣ ១៣
 +៨៥៥ (០) ២៣ ៩៦៦ ៩៤៤
 +៨៥៥ (០) ២៣ ៩៦៦ ៩៤៥
អ៊ីមែល: អាសយដ្ឋាន​​​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ឲ្យ​រួច​ផុត​ពី​សារ​យន្ត​ឥត​បាន​ការ spambots។ អ្នក​ត្រូវ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

 

សាខាផ្សារចាស់

ធនាគារ UCB អគារលេខ៦១ ផ្លូវ១៣០ សង្កាត់ផ្សារចាស់ ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ កម្ពុជា (មើលផែនទី)

ទូរស័ព្ទ:+៨៥៥ (០) ២៣ ៤២៧ ៩៩៥
 +៨៥៥ (០) ២៣ ២១២ ៣៥៧
ទូរសារ:+៨៥៥ (០) ២៣ ៤២៧ ៩៩៧
 +៨៥៥ (០) ២៣ ២២០ ៦៤៦
អ៊ីមែល: អាសយដ្ឋាន​​​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ឲ្យ​រួច​ផុត​ពី​សារ​យន្ត​ឥត​បាន​ការ spambots។ អ្នក​ត្រូវ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
SWIFT: UCBPKHPP

© Copyright 2010 Union Commercial Bank Plc. All rights reserved.

Created by OPUS