ពាណិជ្ជកម្ម ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម

ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម

បំពេញ​តម្រូវ​ការ​នាំចេញ​-​នាំចូល​របស់​លោក​អ្នក

ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម

ធនាគារ​ UCB អាច​ជួយ​ពាណិជ្ជកម្ម​នាំ​ចេញ​-​នាំ​ចូល ​របស់​លោក​អ្នក ​បាន​យ៉ាង​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព ​សុវត្ថភាព ​និង​ឆាប់​រហ័ស ។ យើង​ខ្ញុំ​អាច​ជួយ​បាន​ ទាំង​ការ​ផ្ទេរ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ក្នុង​ និង ក្រៅ​ស្រុក​ ហើយ​យើង​សូម​សន្យា​ថា​ ​នឹង​ធ្វើ​អោយ​បាន​ លឿន​រហ័ស​ ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព​ និងជា​ទី​ទុកចិត្ត។ យើង​ផ្តល់​សេវា​កម្ម ​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព ​តាម​រយៈ​បណ្តាញ​ធនាគារ​អន្តរជាតិ​ និង ​អ្នក​ចាត់​ការ​ដែល​មាន​បទ​ពិសោធន៍​របស់​យើង ​នឹង​ធ្វើ​អោយ​ប្រាកដ​ថា​​ពាណិជ្ជ​ក​ម្ម​របស់​លោកអ្នក​ នឹង​ត្រូវ​បាន​អនុវត្តន៍​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធ​ភាព ​សុវត្ថិភាព ​និង ​រហ័ស​ទាន់ចិត្ត ។

យើង​បង្កើត​សេវាកម្ម​នេះ​ឡើង​គឺ​ដើម្បី​ជួយ​គ្រប់គ្រង ​និង​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ស្មុគ​ស្មាញ​ និង ​ហានិភ័យ ​នៃ​ពាណិជ្ជកម្ម​អន្តរជាតិ​របស់​លោក​អ្នក ។ ​តាម​រយៈ​ចំណេះ​ដឹង​អំពី​អាជីវកម្ម​ និង ការ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​ជា​លក្ខណៈ​អន្តរ​ជាតិ​ ធនាគារ​ UCB នឹង​ផ្តល់​ជូន​លោក​អ្នក​នូវ​ដំណោះ​ស្រាយ​ និង សេវាកម្ម​គ្រប់​គ្រាន់​ ដើម្បី​សម្រួល​ដល់​តម្រូវ​ការ​ហិរញ្ញប្បទាន​ពាណិជ្ជកម្ម​​ទាំងអស់​របស់​លោកអ្នក។

សេវាកម្ម​ហិរញ្ញប្បទាន​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​យើង​រួមមាន ៖

អត្ថ​ប្រយោជន៍​នៃ​សេវាកម្ម​របស់​យើង​រួម​មាន ៖

  • ប្រើ​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ពី​ក្រៅ​ប្រទេស​តាម​រយៈ​ប្រព័ន្ធ SWIFT ​ដើម្បី​ទូទាត់​បង់​ប្រាក់
  • ប្រើ​រយៈពេល​ខ្លី
  • អត្រា​កំរៃ​សេវាកម្ម​ទាប
  • សុវត្ថិភាព​ និង​ភាព​គួរ​អោយ​ជឿ​ទុកចិត្ត

© Copyright 2010 Union Commercial Bank Plc. All rights reserved.

Created by OPUS