ពាណិជ្ជកម្ម ការផ្ទេរប្រាក់

សេវាបញ្ញើប្រាក់របស់ធនាគារ UCB

ផ្ទេរ​ប្រាក់​ប្រកប​ដោយ​សេវាកម្ម​ឆាប់​រហ័ស ​និង មាន​សុវត្ថិភាព

ប្រសិន​បើ​អាជីវកម្ម​លោក​អ្នក​ ត្រូវការ​ប្រាក់​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ជា​បន្ទាន់​ និង ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព​ សូម​លោក​អ្នក​សាក​សួរ​រក​សេវា​ផ្ញើ​ប្រាក់​របស់​ធនាគារ​ UCB។ យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​នៅ​ទី​នេះ​យល់​យ៉ាង​ច្បាស់​ណាស់​ថា​ សុវត្ថិភាព​គឺ​ជា​បញ្ហា​ចម្បង​សម្រាប់​ការផ្ទេរ​សាច់​ប្រាក់​របស់​លោក​អ្នក​។ លោកអ្នក​អាច​ទុក​ចិត្ត​បាន​ចំពោះ​ធនាគារ​ UCB​ ក្នុង​ការ​សម្រួល​កិច្ចការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​របស់​លោកអ្នក​អោយ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​ និង ប្រកប​ដោយ​ការ​ជឿ​ទុក​ចិត្ត​ មកកាន់​ក្នុង​ប្រទេស​និង​ទៅ​កាន់​អន្តរជាតិ។ ​សេវា​កម្ម​របស់​យើង​ មាន​លក្ខណៈ​លឿន​ និង មាន​សុវត្ថិភាព​ ​ព្រមទាំង​ងាយ​ក្នុង​ការ​ប្រើ។

គ្រាន់​តែ​លោក​អ្នក​ផ្តល់​អោយ​ធនាគារ​ UCB ​នូវ​ព័ត៌​មាន​សម្រាប់​​ការ​ផ្ទេរប្រាក់​ យើង​នឹង​ធានា​អោយ​បាន​ថា​សាច់​ប្រាក់​របស់​លោក​អ្នក​ នឹង​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ទៅកាន់​គោលដៅ​យ៉ាងឆាប់​រហ័ស​ យ៉ាង​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ និង​យ៉ាង​មាន​សុវត្ថិភាព។ លើស​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត​ យើង​បញ្ជូន​ទៅ​កាន់​ទី​តាំង​ទាំងអស់​នៅ​លើ​ពិភព​លោក​ ក្នុង​អត្រា​កម្រៃដ៏ទាប។

Time is  money

© Copyright 2010 Union Commercial Bank Plc. All rights reserved.

Created by OPUS